Ánh Nắng trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ánh Nắng là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ánh Nắng


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ánh Nắng

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ánh Nắng (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,458 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,718 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,249 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,760 lượt xem
Tân Nhạc
7,439 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,195 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,985 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,700 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,579 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,290 lượt xem
Nói Lối
5,091 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,675 lượt xem
Lý Con Sáo
3,610 lượt xem
Phụng Hoàng
3,393 lượt xem
Nam Ai
2,701 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,235 lượt xem
Thơ
2,123 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,751 lượt xem
Diễn / Nói
1,605 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,570 lượt xem