Bá Hoa trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Bá Hoa là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Bá Hoa


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Bá Hoa

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Bá Hoa (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,091 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,077 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
10,719 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
9,745 lượt xem
Tân Nhạc
9,456 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
8,960 lượt xem
Vọng Kim Lang
8,778 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,044 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,890 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,742 lượt xem
Nói Lối
6,388 lượt xem
Lý Con Sáo
4,528 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,413 lượt xem
Phụng Hoàng
4,260 lượt xem
Nam Ai
3,371 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,022 lượt xem
Thơ
2,735 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,228 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,014 lượt xem
Diễn / Nói
1,948 lượt xem