Bắc Sơn Trà trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Bắc Sơn Trà là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Bắc Sơn Trà


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Bắc Sơn Trà

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Bắc Sơn Trà (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,354 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,632 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,168 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,690 lượt xem
Tân Nhạc
7,357 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,144 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,943 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,674 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,534 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,238 lượt xem
Nói Lối
5,040 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,657 lượt xem
Lý Con Sáo
3,579 lượt xem
Phụng Hoàng
3,381 lượt xem
Nam Ai
2,675 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,214 lượt xem
Thơ
2,104 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,742 lượt xem
Diễn / Nói
1,600 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,564 lượt xem