Biệt Khúc trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 19/02/2023 10:09
Tổng quan Ký âm

Biệt Khúc là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Biệt Khúc


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Biệt Khúc

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Biệt Khúc (1 tác phẩm)
Avatar

Biết bao kỷ niệm chúng mình bên nhau Cớ sao em lại vội vàng quên mau Còn đâu câu ước hẹn ban đầu Giờ đây như nước chảy qua cầu. Dẫu biết hợp tan là chuyện thường tình của trò đời dâu bể. Nhưng từ bóng tối cô đơn hỏi ai không đau đớn… riêng… mình.


Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,061 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,059 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
10,707 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
9,729 lượt xem
Tân Nhạc
9,442 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
8,949 lượt xem
Vọng Kim Lang
8,761 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,035 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,861 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,734 lượt xem
Nói Lối
6,364 lượt xem
Lý Con Sáo
4,518 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,412 lượt xem
Phụng Hoàng
4,255 lượt xem
Nam Ai
3,368 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,019 lượt xem
Thơ
2,728 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,224 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,011 lượt xem
Diễn / Nói
1,947 lượt xem