Không có dữ liệu

Tác Phẩm Xem Nhiều
Dòng Sông Quê Em - Tân Cổ
70,333 lượt xem lời bài hát
Vụ Án Mã Ngưu - Trích Đoạn
52,434 lượt xem lời bài hát
Người Tình Trên Chiến Trận - Trích Đoạn
52,132 lượt xem lời bài hát
Sân Ga Chỉ Có Một Người - Vọng Cổ
45,031 lượt xem lời bài hát
Máu Nhuộm Sân Chùa - Trích Đoạn
44,034 lượt xem lời bài hát
Hàn Mặc Tử - Tâm Sự Mộng Cầm - Vọng Cổ
41,724 lượt xem lời bài hát
Tâm Sự Mai Đình - Hàn Mặc Tử - Trích Đoạn
38,647 lượt xem lời bài hát
Giọt Men Tình - Vọng Cổ
32,747 lượt xem lời bài hát
Tìm Em Nơi Đâu - Tân Cổ
28,524 lượt xem lời bài hát
Lan Và Điệp - Trích Đoạn
23,349 lượt xem lời bài hát
Tiền Thắng Tình Thua - Tân Cổ
21,019 lượt xem lời bài hát
Không Bao Giờ Quên Em - Trích Đoạn
20,473 lượt xem lời bài hát
Chợ Mới - Vọng Cổ
20,414 lượt xem lời bài hát
Lá Trầu Xanh - Vọng Cổ
20,282 lượt xem lời bài hát
Lệnh Truy Nã - Trích Đoạn
19,807 lượt xem lời bài hát
Nguyệt Hổ Vương - Trích Đoạn
19,591 lượt xem lời bài hát
Con Đò Lỡ Hẹn - Tân Cổ
18,868 lượt xem lời bài hát