Không có dữ liệu

Tác Phẩm Xem Nhiều
Dòng Sông Quê Em - Tân Cổ
48,223 lượt xem lời bài hát
Vụ Án Mã Ngưu - Trích Đoạn
35,612 lượt xem lời bài hát
Người Tình Trên Chiến Trận - Trích Đoạn
34,423 lượt xem lời bài hát
Máu Nhuộm Sân Chùa - Trích Đoạn
31,070 lượt xem lời bài hát
Sân Ga Chỉ Có Một Người - Vọng Cổ
29,600 lượt xem lời bài hát
Hàn Mặc Tử - Tân Cổ
26,137 lượt xem lời bài hát
Giọt Men Tình - Vọng Cổ
23,841 lượt xem lời bài hát
Tâm Sự Mai Đình - Hàn Mặc Tử - Trích Đoạn
23,290 lượt xem lời bài hát
Tìm Em Nơi Đâu - Tân Cổ
17,689 lượt xem lời bài hát
Tiền Thắng Tình Thua - Tân Cổ
17,524 lượt xem lời bài hát
Không Bao Giờ Quên Em - Trích Đoạn
16,885 lượt xem lời bài hát
Con Đò Lỡ Hẹn - Tân Cổ
15,065 lượt xem lời bài hát
Nguyệt Hổ Vương - Trích Đoạn
14,214 lượt xem lời bài hát
Lan Và Điệp - Trích Đoạn
13,847 lượt xem lời bài hát
Bên Cầu Dệt Lụa - Trích Đoạn
13,423 lượt xem lời bài hát
Lệnh Truy Nã - Trích Đoạn
12,990 lượt xem lời bài hát
Lá Trầu Xanh - Vọng Cổ
11,426 lượt xem lời bài hát
Dệt Chặng Đường Xuân - Vọng Cổ
10,693 lượt xem lời bài hát