Đoạn Khúc Lam Giang trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 26/02/2022 21:13

Đoản Khúc Lam Giang hay còn gọi tên khác là Đoạn Khúc Lam Giang là một trong 3 bàn bản, điệu nhạc hay dùng nhất trong cải lương hiện nay cùng với điệu Vọng Kim Lang và Phi Vân Điệp Khúc

Nguồn gốc:
Đoản Khúc Lam Giang là sáng tác của NSUT Văn Giỏi.

Tính chất:
Buồn ảm đạm, thê lương, ngậm ngùi.

Ứng dụng:
Dùng khi diễn tả tâm trạng buồn, chia ly...

Cùng nghe giai điệu của điệu Đoạn Khúc Lam Giang được trích từ các tác phẩm:

Giai điệu Đoạn Khúc Lam Giang 01
Trích từ tác phẩm: 17 Năm Trường Hận Trích Đoạn
Tác giả: Trần Dương
Nghệ sỹ: Nguyễn Kha


Giai điệu Đoạn Khúc Lam Giang 02
Trích từ tác phẩm: Chiêu Quân Cống Hồ Trích Đoạn
Tác giả: Loan Thảo
Nghệ sỹ: Mỹ Tiên


Giai điệu Đoạn Khúc Lam Giang 03
Trích từ tác phẩm: Tiền Thắng Tình Thua Tân Cổ
Tác giả: Lý Bông Dừa
Nghệ sỹ: Hồ Minh Đương


Cấu trúc:

Điệu Đoản Khúc Lam Giang gồm 31 câu nhịp đôi. Song Lang được gõ ở những nhịp chính. Thông thường khi đưa vào các bài tân cổ, vọng cổ, điệu Đoạn Khúc Lam Giang sẽ lược bỏ đi một số câu để trở thành bản rút gọn. Bản rút gọn là từ câu 1 đến nửa đầu câu 15 và từ câu 27 đến hết câu 31. (Phần chữ in nghiêng màu nhạt bên dưới là phần sẽ lượt bỏ để rút gọn bản Đoạn Khúc Lam Giang).

Có 2 cách dạo đầu để vào bài:
Cách 1: Dạo từ nửa đầu câu 27 đến hết câu 31.
Cách 2: Dạo từ nửa đâu câu 28 đến hết câu 31.

Bản nhạc:

Ghi chú:
( ) Đóng ngoặc - Gõ song lang
(-) Gõ song lang ở nhịp nội
(+) Gõ song lang ở nhịp ngoại

Dạo nhạc:

Cách 1: Từ nửa đầu câu 27

[27/ ... líu xê líu công xê (xang)

28/ Xế hò hò (-) xề u xang xế xáng (u)

29/ Xế xang ù xang xế (-) xề xế xang u xáng u liu (phạn)

30/ Liu phan xàng xề liu (-) liu xề líu công xê (xàng)

31/ Xề líu hò ỳ xang xê (liu) xề liu ý xế xáng xang y (lìu). ]


Cách 2: Từ nửa đầu câu 28

[28/ ... xề u xang xế xáng (u)

29/ Xế xang ù xang xế (-) xề xế xang u xáng u liu (phạn)

30/ Liu phan xàng xề liu (-) liu xề líu công xê (xàng)

31/ Xề líu hò ỳ xang xê (liu) xề liu ý xế xáng xang y (lìu). ]


Vào bài:

01/ (Ho) xề hò y (xang)

02/ Xang xê phan líu phán (xê) phán xê xang ỳ xang xê phán (xang)

03/ Xế xang hò (xê) phan líu phan xê phán xang y (hò)

04/ U xáng u liu (phan) liu u xáng xề xề xề u (xáng)

05/ Xế xang xề xang (xừ) phàn xừ xang xê cống (xê)

06/ Xề xê líu líu công (xê) xế xang xư xề phan xàng ỳ (liu)

07/ Liu hò liu liu ý liu phan (ỳ) ỳ xang xê cống xê xang ỳ (liu)

08/ Liu xáng ý liu phan (xàng) cống xê líu công xê xàng xê

09/ Hò y xang xê xế xang y | (hò) xề hò y (xang)

10/ Xê líu (-) líu công xê xang xế xang (xê)

11/ Líu (+) xế xang y (hò) xề hò y xang (-)

12/ Xê líu công xê xang (-) xề líu líu xề (phan)

13/ Líu xề phan líu xề phan liu ý (xề) phan líu xàng xê phán (ỳ)

14/ Ỳ xang xế hò | liu ý liu ý xề xề phan líu phan líu xàng xê xàng xê phán (ỳ)

15/ Y xang ỳ xang xê hò xê xang ỳ xang (xê) xề liu u xang xế liu u xang (xế)

16/ Xáng u liu phạn liu phan xề phan liu (liu) ỳ xang xế hò hò (hò)

17/ Xê (líu) phán xê xang (ỳ)

18/ Xang xê (líu) hò (phan)

19/ Líu phan (+) líu công (xê) líu ỳ xang xê cống xê y (xề)

20/ Ý xề phan liu y xáng y hò hò (-) xíu xê líu công xê (xang)

21/ Xế hò hò (-) xề u xang xế xang (u)

22/ Xế xang ù xang xế (-) xề xế xáng u liu (phạn)

23/ Liu phan xàng xề liu (-) liu xề líu cống xê (xàng)

24/ Xê líu hò ỳ xang xê (liu) xề liu y xế xáng xang y (lìu)

25/ Liu ý xề phan líu (xàng) xê phán ỳ ỳ xang xế (hò)

26/ Liu ý liu ý xề xề phan líu phan líu (xàng) xàng xê phán xê phàn ỳ ỳ xang ỳ xang xế (hò)

27/ Xế xang ỳ xang xế xang ý liu (-) líu xê líu công xê (xang)

28/ Xế hò hò (-) xề u xang xế xáng (u)

29/ Xế xang ù xang xế (-) xề xế xang u xáng u liu (phạn)

30/ Liu phan xàng xề liu (-) liu xề líu công xê (xàng)

31/ Xề líu hò ỳ xang xê (liu) xề liu ý xế xáng xang y (lìu).

Kéo xuống dưới để xem thêm các tác phẩm có điệu Đoạn Khúc Lam Giang...


Đang cập nhật giai điệu Đoạn Khúc Lam Giang

Avatar
Lời Vọng Cổ: Hải Bằng  ⁄  Tân Nhạc: Đình Văn

Văng vẳng xa đưa tiếng ai hát giữa trưa bài tình quê gợi thương gợi nhớ. Về thăm lại chốn cũ vườn xưa thì hỡi ơi nội tôi nay đã

Avatar
Lời Vọng Cổ: Hồng Phượng  ⁄  Tân Nhạc: Thanh Sơn

Thương nhau mấy núi cũng trèo,mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Ngại gì cách trở đường xa, về thăm một chuyến cho ta gặp... mình.


Vọng Cổ (Câu 1)
625 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
607 lượt xem
Tân Nhạc
605 lượt xem
Vọng Kim Lang
551 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
511 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
462 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
457 lượt xem
Văn Thiên Tường
424 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
401 lượt xem
Nói Lối
378 lượt xem
Phụng Hoàng
377 lượt xem
Lý Con Sáo
358 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
283 lượt xem
Thơ
187 lượt xem
Lý Cái Mơn
174 lượt xem
Lý Trăng Soi
157 lượt xem
Diễn / Nói
151 lượt xem
Nam Ai
131 lượt xem
Lưu Thủy Hành Vân
130 lượt xem
Lý Tương Phùng
128 lượt xem