Giang Nam Cửu Khúc trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Giang Nam Cửu Khúc là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Giang Nam Cửu Khúc


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Giang Nam Cửu Khúc

Thảo Luận
Avatar User
Trần trọng kỳ 5 tháng trước
Mình mới tập đàn cổ nhạc nhưng rất thích tập điệu Giang nam cửu khúc . Tập ký âm bằng số để đi tập gửi cho mình chút được không cám ơn nhé
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Giang Nam Cửu Khúc (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
19,026 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,837 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,266 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,258 lượt xem
Tân Nhạc
9,993 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,307 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,139 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,310 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,300 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,996 lượt xem
Nói Lối
6,639 lượt xem
Lý Con Sáo
4,751 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,564 lượt xem
Phụng Hoàng
4,415 lượt xem
Nam Ai
3,534 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,162 lượt xem
Thơ
3,001 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,340 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,112 lượt xem
Diễn / Nói
2,034 lượt xem