Khúc Ca Hoa Chúc trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Khúc Ca Hoa Chúc là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Khúc Ca Hoa Chúc


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Khúc Ca Hoa Chúc

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Khúc Ca Hoa Chúc (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,773 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,643 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,146 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,138 lượt xem
Tân Nhạc
9,874 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,205 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,040 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,239 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,238 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,950 lượt xem
Nói Lối
6,573 lượt xem
Lý Con Sáo
4,687 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,524 lượt xem
Phụng Hoàng
4,372 lượt xem
Nam Ai
3,505 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,134 lượt xem
Thơ
2,961 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,318 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,098 lượt xem
Diễn / Nói
2,024 lượt xem