Kiều Nương trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Kiều Nương là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Kiều Nương


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Kiều Nương

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Kiều Nương (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
15,443 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
12,043 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
9,296 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
8,561 lượt xem
Tân Nhạc
8,376 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,986 lượt xem
Vọng Kim Lang
7,746 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
6,274 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,155 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,990 lượt xem
Nói Lối
5,648 lượt xem
Lý Con Sáo
4,009 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,975 lượt xem
Phụng Hoàng
3,778 lượt xem
Nam Ai
3,004 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,589 lượt xem
Thơ
2,354 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,952 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,768 lượt xem
Diễn / Nói
1,727 lượt xem