Long Hổ Hội trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Long Hổ Hội là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Long Hổ Hội


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Long Hổ Hội

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Long Hổ Hội (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
15,441 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
12,042 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
9,294 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
8,561 lượt xem
Tân Nhạc
8,376 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,986 lượt xem
Vọng Kim Lang
7,746 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
6,274 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,155 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,990 lượt xem
Nói Lối
5,648 lượt xem
Lý Con Sáo
4,009 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,975 lượt xem
Phụng Hoàng
3,777 lượt xem
Nam Ai
3,003 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,589 lượt xem
Thơ
2,353 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,950 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,767 lượt xem
Diễn / Nói
1,727 lượt xem