Lưu Thủy Hành Vân trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Lưu Thủy Hành Vân là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Lưu Thủy Hành Vân


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Lưu Thủy Hành Vân

Thảo Luận
Avatar User
Kim Sa 2 tuần trước
Chim crao tung cánh bay cao zẫy chào mùa xuân
Avatar User
tranlonghai 2 tuần trước
nghe tiếng nhạc đàn trưng bên suối reo. Rừng núi ơi dạt dào
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Lưu Thủy Hành Vân (2 tác phẩm)

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
3,007 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
2,425 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
2,327 lượt xem
Vọng Kim Lang
2,084 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
1,907 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
1,757 lượt xem
Tân Nhạc
1,622 lượt xem
Văn Thiên Tường
1,607 lượt xem
Phụng Hoàng
1,341 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
1,310 lượt xem
Nói Lối
1,305 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
1,168 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
1,134 lượt xem
Lý Con Sáo
1,121 lượt xem
Nam Ai
748 lượt xem
Lý Trăng Soi
563 lượt xem
Ngựa Ô Nam
501 lượt xem
Diễn / Nói
475 lượt xem
Lý Mỹ Trà
468 lượt xem
Lý Cái Mơn
410 lượt xem