Lý Lu Là trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Lý Lu Là là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Lý Lu Là


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Lý Lu Là

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Lý Lu Là (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,401 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,688 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,216 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,737 lượt xem
Tân Nhạc
7,394 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,153 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,954 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,683 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,544 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,244 lượt xem
Nói Lối
5,065 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,667 lượt xem
Lý Con Sáo
3,588 lượt xem
Phụng Hoàng
3,386 lượt xem
Nam Ai
2,679 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,220 lượt xem
Thơ
2,112 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,745 lượt xem
Diễn / Nói
1,604 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,565 lượt xem