Lý Phước Kiến trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Lý Phước Kiến là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Lý Phước Kiến


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Lý Phước Kiến

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Lý Phước Kiến (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,352 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,631 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,167 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,689 lượt xem
Tân Nhạc
7,356 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,143 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,942 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,673 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,533 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,237 lượt xem
Nói Lối
5,039 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,656 lượt xem
Lý Con Sáo
3,578 lượt xem
Phụng Hoàng
3,380 lượt xem
Nam Ai
2,674 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,213 lượt xem
Thơ
2,103 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,741 lượt xem
Diễn / Nói
1,599 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,563 lượt xem