Nam Ai trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44

Nam Ai là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Nam Ai

Các tác phẩm có Nam Ai (10 tác phẩm)
Avatar

Ôi, biển rộng mênh mông nhưng thuyền kia còn có ngày cập bến. Núi dẫu có cao nhưng còn có người lên đến, nhưng tình mẹ cho con thật vô bến vô... bờ.


Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
625 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
607 lượt xem
Tân Nhạc
605 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
603 lượt xem
Vọng Kim Lang
551 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
511 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
462 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
457 lượt xem
Văn Thiên Tường
424 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
401 lượt xem
Nói Lối
378 lượt xem
Phụng Hoàng
377 lượt xem
Lý Con Sáo
358 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
283 lượt xem
Thơ
187 lượt xem
Lý Cái Mơn
174 lượt xem
Lý Trăng Soi
157 lượt xem
Diễn / Nói
151 lượt xem
Lưu Thủy Hành Vân
130 lượt xem
Lý Tương Phùng
128 lượt xem