Nghệ sĩ Châu Liêm

Tần Quỳnh Khóc Bạn

Thể Loại: Vọng Cổ
Nghệ Sĩ: Châu Liêm
Đăng Tải Bởi: Tính năng nhúng Youtube
Cung Cấp Bởi: Youtube

Bài tiếp theo:

Lời bài hát đã được kiểm duyệt
Lời Đăng Bởi: Người dùng Lời Vọng Cổ
Nói Lối
Nghe hung tin Nhị Ca đà thọ khổn
Hồng Đào San em quay ngựa trở về đây
Kìa, giữa pháp trường cát bụi mù bay
Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết.

Vọng Cổ (Câu 1)
Khoan khoan, hãy để anh cạn phân đừng giết oan một trang hào kiệt,
nghe lời anh đình thủ bớ… La… Thành. Hò 16

Thôi rồi một lưỡi gươm đưa đã dứt mạng anh hùng. Hò 20

Đơn Nhị Ca ơi! Còn đâu một đời ngang dọc,
quyết vẫy vùng cho rõ mặt núi sông. Xê 24

Nhớ năm xưa cùng nhau thề câu chị ngã em nâng,
dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Xang 28

Thế mà hôm nay u hiển đôi phang,
giữa pháp trường chia tay vĩnh viễn. Cống 32

Vọng Cổ (Câu 2)
Thủ cấp đã rơi trên thảm cỏ xanh nhưng đôi ngươi còn mấp máy,
có phải chăng oán Đường Vương và hận kẻ vong thề. Hò 16

Nghe hung tin em vội vã quay về. Hò 20

Trễ phút giây anh đã ra người thiên cổ,
lòng dạ nào em chẳng tái tê. Xê 24

La Thành ơi, em tệ làm chi,
nỡ xuống tay giết người bạn cũ. Xê 28

Dẫu không thương em cũng đừng nên hạ thủ,
giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao? Xang 32


Vọng Cổ (Câu 3)
Nhị Ca ơi, chén rượu đoan thề hơi men còn phảng phất đầu môi,
trên lối hoạn đồ Cống 16 muôn nẽo ngược xuôi,
anh mang chí cả mong đạp thành phá lũy.

Nhưng trời không tựa lòng người dũng sĩ, Xang 20

nên giữa trận tiền, anh phải chịu sa cơ. Cống 24

Ai còn bày ra chi cuộc tống tữu đau thương,
lễ đưa tiển rượu đào pha nước mắt. Xê 28

Chén rượu năm xưa kết giao tình bạn hữu,
chén rượu ngày nay dứt đọan nghĩa kim bằng. Hò 32

Nói Lối
Hùm dầu thác danh thơm còn chói rạng
Sá chi điều mũi đạn lằn tên
Ơn Nhị Ca bảo bọc mấy năm trường
Công hoạn dưỡng chưa báo đền muôn một.

Vọng Cổ (Câu 4)
La Thành ơi! Anh trách em sao ở ăn quá nghiệt,
nỡ vung gươm giết thác bạn... anh... hùng. Hò 16

Chữ đồng tâm em bẻ gãy cho đành. Hò 20

Không nhớ năm xưa nơi Tam Hiền Quản,
khắc máu ăn thề, kết nghĩa đệ huynh. Xê 24

Thế rồi Nhị Ca bỏ ra đi theo Thập Bát Phản Vương,
không cùng chí hướng nên ai lo thờ chúa nấy. Xang 28

Người sao đặng trọn trung trọn hiếu,
còn người phải cam chịu án bêu đầu. Hò 32

Vọng Cổ (Câu 5)
Nhớ năm xưa khi sang nhà em chúc thọ,
cũng tại Trình Giảo Kim mới có chuyện căm hờn. Hò 16

La đệ tuổi thanh xuân nên tánh khí can cường. Hò 20

Trong khi ăn thề thích huyết,
máu của hai người chẳng chịu trào tuôn. Xê 24

Đó là đềm trời xui trong nhóm đệ huynh,
có hai kẻ tính tình không hòa hợp. Xê 28

Thế rồi khi lên Hồng Đào San chiêu an Tam Kiệt,
em về đến nơi thì sự thế muộn màng. Xề 32

Vọng Cổ (Câu 6)
Đơn Nhị Ca ơi! Ôm thây anh máu thắm nhuộm chinh y,
lòng tiểu đệ thêm não nùng chua xót.

Nhớ đến câu "Tiền đồng tịch, kim bằng cộng lạc,
hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh". Cống 16

Đấng anh hùng đâu ngại lẽ tồn vong,
nhưng chết tức tưởi ngàn thu còn di hận. Xê 20

Em cầu chúc hương hồn anh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh,
bởi có câu "sanh vi tướng tử vi thần". Xề 24

Kiếp này đây mộng đồ vương,
anh không được đắc kỳ sở nguyện. Xê 28

Em tin tưởng sau này,
anh sẽ trả hận thù trong kiếp lai sinh. Liu 32
Xem Toàn Bộ

Bài hát thuộc thể loại , do soạn giả biên soạn, thể hiện bởi nghệ sĩ . Các bạn có thể nghe nhạc, tải nhạc miễn phí tại LoiVongCo.Com. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nhé. Chúc các bạn vui vẻ! (Admin LVC)

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.
Gửi bình luận
Các bài hát khác cùng nghệ sỹ