Nghệ sĩ Hồ Minh Đương
Nghệ sĩ Mai Phương Thảo
Nghệ sĩ Ngọc Châu
Nghệ sĩ Mỹ Tiên
Nghệ sĩ Cổ Thạch Xuyên
Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng
Nghệ sĩ Lương Hồng Huệ
Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền
Nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc
Nghệ sĩ Nhã Thy
Nghệ sĩ Lê Minh Hảo

Ru Nửa Vầng Trăng - Tân Cổ
Đăng 2 tuần trước
Em Cứ Theo Người - Tân Cổ
Đăng 1 tháng trước
Lòng Mãi Yêu Thương - Tân Cổ
Đăng 2 tháng trước
Câu Hát Tình Quê - Tân Cổ
Đăng 2 tháng trước
Đừng Nói Xa Nhau - Tân Cổ
Đăng 3 tháng trước
Tàu Đêm Năm Cũ - Tân Cổ
Đăng 4 tháng trước
Bông Mua Tím - Tân Cổ
Đăng 4 tháng trước
Cô Gái Tưới Đậu - Vọng Cổ
Đăng 4 tháng trước
Ta Đâu Có Say - Tân Cổ
Đăng 4 tháng trước
Dù Anh Nghèo - Tân Cổ
Đăng 5 tháng trước
Hứa - Vọng Cổ
Đăng 5 tháng trước
Mưa Chiều Miền Trung - Tân Cổ
Đăng 5 tháng trước