Nghệ sĩ Mai Phương Thảo
Hoa Hậu Nhân Ái
Nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc
Chuông Vàng Vọng Cổ 2019
Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền
Chuông Bạc Vọng Cổ 2018
Nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền
Chuông Bạc Vọng Cổ 2016
Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng
Chuông Vàng Vọng Cổ 2010
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi
Chuông Vàng Vọng Cổ 2017
Nghệ sĩ Lương Hồng Huệ
Nghệ Nhân Ưu Tú