Ngũ Điểm trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ngũ Điểm là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ngũ Điểm


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ngũ Điểm

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ngũ Điểm (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
8,132 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
6,435 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
5,185 lượt xem
Tân Nhạc
4,860 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
4,818 lượt xem
Vọng Kim Lang
4,686 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
4,667 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
4,020 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
3,716 lượt xem
Nói Lối
3,393 lượt xem
Văn Thiên Tường
3,279 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
2,623 lượt xem
Lý Con Sáo
2,388 lượt xem
Phụng Hoàng
2,342 lượt xem
Nam Ai
1,795 lượt xem
Thơ
1,390 lượt xem
Lý Cái Mơn
1,280 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,197 lượt xem
Diễn / Nói
1,119 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,054 lượt xem