Ngũ Đối Thượng trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ngũ Đối Thượng là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ngũ Đối Thượng


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ngũ Đối Thượng

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ngũ Đối Thượng (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
15,385 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
12,010 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
9,266 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
8,545 lượt xem
Tân Nhạc
8,363 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,969 lượt xem
Vọng Kim Lang
7,719 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
6,262 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,142 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,974 lượt xem
Nói Lối
5,636 lượt xem
Lý Con Sáo
4,003 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,968 lượt xem
Phụng Hoàng
3,762 lượt xem
Nam Ai
3,000 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,581 lượt xem
Thơ
2,345 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,945 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,767 lượt xem
Diễn / Nói
1,724 lượt xem