🔥🔥 Danh sách thí sinh vào Vòng Tuyển Chọn - Chuông Vàng Vọng Cổ 2024 🔥🔥

Ngũ Đối Thượng trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ngũ Đối Thượng là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ngũ Đối Thượng


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ngũ Đối Thượng

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ngũ Đối Thượng (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
19,874 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
15,587 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,858 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,760 lượt xem
Tân Nhạc
10,560 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,724 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,497 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,664 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,609 lượt xem
Văn Thiên Tường
7,306 lượt xem
Nói Lối
6,983 lượt xem
Lý Con Sáo
5,008 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,745 lượt xem
Phụng Hoàng
4,593 lượt xem
Nam Ai
3,730 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,356 lượt xem
Thơ
3,154 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,461 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,204 lượt xem
Lý Sâm Thương
2,126 lượt xem