Ngựa Ô Bắc trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ngựa Ô Bắc là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ngựa Ô Bắc


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ngựa Ô Bắc

Thảo Luận
Avatar User
Nguyễn Văn Thành 2 tháng trước
Rất là quý mộ các tác giả soạn rất hay
Avatar User
Nguyễn Văn Thành 2 tháng trước
Gxgjncd
Avatar User
Nguyễn Văn Thành 2 tháng trước
Gợi hình
Avatar User
Nguyễn Văn Thành 2 tháng trước
200751
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ngựa Ô Bắc (2 tác phẩm)

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,895 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,743 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,199 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,190 lượt xem
Tân Nhạc
9,930 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,265 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,103 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,280 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,269 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,982 lượt xem
Nói Lối
6,612 lượt xem
Lý Con Sáo
4,730 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,550 lượt xem
Phụng Hoàng
4,396 lượt xem
Nam Ai
3,526 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,149 lượt xem
Thơ
2,968 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,327 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,104 lượt xem
Diễn / Nói
2,027 lượt xem