Ngươn Tiêu Hội Oán trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Ngươn Tiêu Hội Oán là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Ngươn Tiêu Hội Oán


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Ngươn Tiêu Hội Oán

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Ngươn Tiêu Hội Oán (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
17,113 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
13,402 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
10,355 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
9,413 lượt xem
Tân Nhạc
9,111 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
8,539 lượt xem
Vọng Kim Lang
8,360 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
6,726 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,571 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,437 lượt xem
Nói Lối
6,105 lượt xem
Lý Con Sáo
4,302 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,249 lượt xem
Phụng Hoàng
4,092 lượt xem
Nam Ai
3,217 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,849 lượt xem
Thơ
2,615 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,117 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,899 lượt xem
Diễn / Nói
1,866 lượt xem