Nguyệt Bác Xuân Đài trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Nguyệt Bác Xuân Đài là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Nguyệt Bác Xuân Đài


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Nguyệt Bác Xuân Đài

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Nguyệt Bác Xuân Đài (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
8,136 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
6,437 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
5,185 lượt xem
Tân Nhạc
4,861 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
4,819 lượt xem
Vọng Kim Lang
4,691 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
4,669 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
4,026 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
3,718 lượt xem
Nói Lối
3,394 lượt xem
Văn Thiên Tường
3,282 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
2,623 lượt xem
Lý Con Sáo
2,391 lượt xem
Phụng Hoàng
2,344 lượt xem
Nam Ai
1,796 lượt xem
Thơ
1,391 lượt xem
Lý Cái Mơn
1,281 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,198 lượt xem
Diễn / Nói
1,119 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,055 lượt xem