Phi Vân Điệp Khúc trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 10/09/2021 23:36

Phi Vân Điệp Khúc là một trong 3 bàn bản, điệu nhạc hay dùng nhất trong cải lương hiện nay cùng với điệu Vọng Kim Lang và Đoạn Khúc Lam Giang

Nguồn gốc:
Cũng như điệu Đoản Khúc Lam Giang, Phi Vân Điệp Khúc cũng là sáng tác của NSUT Văn Giỏi vào khoảng năm 1977.

Tính chất:
Đoạn đầu mang tính chất não nùng, buồn thảm. Đoạn điệp khúc lại mang tính chất ai oán.

Ứng dụng:
Dùng khi diễn tả, kể lể tâm tình oán hận. Đoạn điệp khúc của điệu này rất hay nên được sử dụng phổ biến hơn đoạn đầu. Thường kết hợp đoạn điệp khúc với Đoạn khúc lam giang để tạo thành một tác phẩm mang hướng tân nhạc. Ví dụ bài Bến Sông Chờ của tác giả Mạnh Quỳnh viết lời là sự kết hơp của Đoạn Khúc Lam Giang và đoạn điệp khúc của Phi Vân Điệp Khúc.

Cấu trúc:
Điệu Phi Vân Điệp Khúc gồm 33 câu nhịp đôi. Song Lang được gõ ở những nhịp chính. Thông thường khi đưa vào các bài tân cổ, vọng cổ, điệu Phi Vân Điệp Khúc chỉ sử dụng đoạn điệp khúc hoặc đoạn đầu (Đoạn điệp khúc là từ câu 22 đến câu 33 như dưới đây), ít khi sử dụng toàn bộ bài.

Bản nhạc:

Ghi chú:
( ) Đóng ngoặc - Gõ song lang
(-) Gõ song lang ở nhịp nội
(+) Gõ song lang ở nhịp ngoại

01/ Ý u liu phan xàng xề (liu) liu cồng xề xang (-)

02/ Xê cống xê ỳ xang xế (hò) liu liu phan xàng (-)

03/ Xê cống xê xang ỳ (liu) [hò y xang xê cống xê (xang)

04/ Xế hò y xang xê cống xê (hò) hò y xang xê líu] xáng u liu (phan)

05/ Phan phan líu (phan) liu xề liu xề líu (phan)

06/ Liu xề líu phan xề phan (-) liu líu liu phan (xề)

07/ [Hò y xang xê líu công (xê)] liu liu phan xề phan xàng ỳ (liu)

08/ U u (-) xáng u liu phàn liu phan xề phan (liu)

09/ [Hò y xang xê líu] liu liu phan (xề) hò y xang xê líu cống (xê)

10/ Ỳ (+) cống xê (-) líu công xê xang ỳ (xang)

11/ [Xê líu công xê xang] liu liu phan (xề) hò y xang xê líu cống (xê)

12/ Ỳ (+) cống xê (-) líu cống xê ỳ xang xế (hò)

13/ Liu liu phan xàng (-) xê cống xê xang ỳ (liu)

14/ Ý u liu phạn (-) liu liu ý xề phan xàng ý (liu)

15/ [Hò y xang xê líu] líu (xang) xáng xáng xế (xang)

16/ Xế xáng u liu liu phan (xề) liu xề liu u (-)

17/ Xế xế xáng u liu phàn (liu) hò xang xê cống (xê)

18/ Xang xừ xang xê (-) xế xáng u liu phàn (xế)

19/ Phàn liu xư ý (xư) liu phan xề liu phan (liu)

20/ Hò xang xê cống xê (xàng) ý xư liu (phan)

21/ Líu xê xang ỳ (-) xê cống xê xang ỳ (liu)

Điệp khúc:

22/ [Xề liu xư y xư liu (liu) xang ỳ cống xê ỳ xề phan (liu)]

23/ Líu líu líu hò (-) líu phan xê (xàng)

24/ Xê xàng xề phan (-) líu phán xê phán xê xang (ỳ)

25/ Xang ỳ công (-) líu công xê ỳ xang xê (hò)

26/ Liu xề u (-) xáng u liu phạn liu u xáng (liu)


27/ [Xề liu xư y xư liu (liu) xang ỳ cống xê ỳ xề phan (liu)]

28/ Líu líu líu hò (-) líu phan xê (xàng)

29/ Xê xàng xề phan (-) líu phán xê phán xê xang (ỳ)

30/ Xang ỳ công (-) líu công xê ỳ xang xê (hò)

31/ Liu xề u (-) xáng u liu phạn liu u xáng (liu)


32/ Liu xề u (-) xáng u liu phạn liu u xáng (liu)

33/ Liu xề u (-) xáng u liu phạn liu u xáng (liu)


Cùng nghe giai điệu của điệu Đoạn Khúc Lam Giang được trích từ các tác phẩm:

Giai điệu Phi Vân Điệp Khúc 01
Trích từ tác phẩm: Cung Đàn Nước Mắt (Phi Vân Điệp Khúc)
Tác giả: Văn Giỏi
Nghệ sỹ: Giáng Tâm


Giai điệu Phi Vân Điệp Khúc 02
Trích từ tác phẩm: Người Tình Không Đến Tân Cổ
Tác giả: Lâm Hữu Tặng
Nghệ sỹ: Ngọc Châu


Giai điệu Phi Vân Điệp Khúc 03
Trích từ tác phẩm: Vụ Án Mã Ngưu Trích Đoạn
Tác giả: Đăng Minh
Nghệ sỹ: Đào Vũ Thanh

Kéo xuống dưới để xem thêm các tác phẩm có điệu Đoạn Khúc Lam Giang...


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Phi Vân Điệp Khúc

Các tác phẩm có Phi Vân Điệp Khúc (20 tác phẩm)
Avatar
Lời Vọng Cổ: Hải Bằng  ⁄  Tân Nhạc: Hồng Xương Long

Đò ơi tôi trở về đây sao cô lái bỏ sang sông cùng người khác vui vầy hôn lễ. Em ơi trăng thề còn đây lời thề năm xưa còn đó sao lòng người đổi trắng thay đen

Avatar
Lời Vọng Cổ: Hải Bằng  ⁄  Tân Nhạc: Đình Văn

Văng vẳng xa đưa tiếng ai hát giữa trưa bài tình quê gợi thương gợi nhớ. Về thăm lại chốn cũ vườn xưa thì hỡi ơi nội tôi nay đã

Avatar
Lời Vọng Cổ: Thanh Thanh Hiền  ⁄  Tân Nhạc: Giáp Văn Thạch

Lời mẹ ru năm xưa đã ghi vào nỗi nhớ, là hành trang nâng bước chân con khôn lớn nên... người. Chùm khế chín đong đưa khi thấy em ngọt lịm môi cười.


Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
625 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
607 lượt xem
Tân Nhạc
605 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
603 lượt xem
Vọng Kim Lang
551 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
511 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
462 lượt xem
Văn Thiên Tường
424 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
401 lượt xem
Nói Lối
378 lượt xem
Phụng Hoàng
377 lượt xem
Lý Con Sáo
358 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
283 lượt xem
Thơ
187 lượt xem
Lý Cái Mơn
174 lượt xem
Lý Trăng Soi
157 lượt xem
Diễn / Nói
151 lượt xem
Nam Ai
131 lượt xem
Lưu Thủy Hành Vân
130 lượt xem
Lý Tương Phùng
128 lượt xem