Phụng Hoàng Lai Nghi trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Phụng Hoàng Lai Nghi là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Phụng Hoàng Lai Nghi


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Phụng Hoàng Lai Nghi

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Phụng Hoàng Lai Nghi (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
19,020 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,834 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,263 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,252 lượt xem
Tân Nhạc
9,987 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,306 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,138 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,309 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,299 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,995 lượt xem
Nói Lối
6,639 lượt xem
Lý Con Sáo
4,751 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,563 lượt xem
Phụng Hoàng
4,415 lượt xem
Nam Ai
3,534 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,162 lượt xem
Thơ
2,995 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,340 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,112 lượt xem
Diễn / Nói
2,034 lượt xem