Soạn giả, tác giả Lý Bông Dừa
Soạn giả, tác giả Lâm Viên
Soạn giả, tác giả Viễn Châu (NSND)
Soạn giả, tác giả Minh Thùy
Soạn giả, tác giả Hà Nam Quang
Soạn giả, tác giả Hồ Minh Đương
Soạn giả, tác giả Phạm Văn Đằng
Soạn giả, tác giả Lâm Hữu Tặng
Soạn giả, tác giả Diệp Vàm Cỏ
Soạn giả, tác giả Trần Nam Dân
Soạn giả, tác giả Lê Trung Dũng

Dòng Sông Quê Em - Tân Cổ
35,427 lượt xem lời bài hát
Vụ Án Mã Ngưu - Trích Đoạn
28,555 lượt xem lời bài hát
Người Tình Trên Chiến Trận - Trích Đoạn
25,967 lượt xem lời bài hát
Máu Nhuộm Sân Chùa - Trích Đoạn
24,432 lượt xem lời bài hát
Sân Ga Chỉ Có Một Người - Vọng Cổ
22,274 lượt xem lời bài hát
Hàn Mặc Tử - Tân Cổ
20,541 lượt xem lời bài hát
Giọt Men Tình - Vọng Cổ
20,071 lượt xem lời bài hát
Tâm Sự Mai Đình - Hàn Mặc Tử - Trích Đoạn
17,445 lượt xem lời bài hát
Đêm Lạnh Chùa Hoang - Trích Đoạn
16,358 lượt xem lời bài hát
Tiền Thắng Tình Thua - Tân Cổ
15,796 lượt xem lời bài hát
Không Bao Giờ Quên Em - Trích Đoạn
14,983 lượt xem lời bài hát
Tìm Em Nơi Đâu - Tân Cổ
13,113 lượt xem lời bài hát
Con Đò Lỡ Hẹn - Tân Cổ
13,104 lượt xem lời bài hát
Nguyệt Hổ Vương - Trích Đoạn
11,677 lượt xem lời bài hát
Xem thêm...