Tấn Phong trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Tấn Phong là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Tấn Phong


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Tấn Phong

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Tấn Phong (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,161 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,134 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
10,756 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
9,786 lượt xem
Tân Nhạc
9,500 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
8,978 lượt xem
Vọng Kim Lang
8,801 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,064 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,914 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,761 lượt xem
Nói Lối
6,406 lượt xem
Lý Con Sáo
4,542 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,426 lượt xem
Phụng Hoàng
4,270 lượt xem
Nam Ai
3,384 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,033 lượt xem
Thơ
2,768 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,239 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,019 lượt xem
Diễn / Nói
1,956 lượt xem