Tẩu Mã trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Tẩu Mã là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Tẩu Mã


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Tẩu Mã

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Tẩu Mã (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
19,026 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,843 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,269 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,258 lượt xem
Tân Nhạc
9,993 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,309 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,139 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,310 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,300 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,996 lượt xem
Nói Lối
6,640 lượt xem
Lý Con Sáo
4,752 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,564 lượt xem
Phụng Hoàng
4,416 lượt xem
Nam Ai
3,535 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,163 lượt xem
Thơ
3,001 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,341 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,113 lượt xem
Diễn / Nói
2,035 lượt xem