Thu Hồ trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Thu Hồ là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Thu Hồ


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Thu Hồ

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Thu Hồ (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,360 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,638 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,174 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,696 lượt xem
Tân Nhạc
7,363 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,150 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,947 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,680 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,539 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,240 lượt xem
Nói Lối
5,046 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,658 lượt xem
Lý Con Sáo
3,585 lượt xem
Phụng Hoàng
3,381 lượt xem
Nam Ai
2,676 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,218 lượt xem
Thơ
2,104 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,742 lượt xem
Diễn / Nói
1,600 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,564 lượt xem