Tô Võ Mục Dương trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Tô Võ Mục Dương là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Tô Võ Mục Dương


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Tô Võ Mục Dương

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Tô Võ Mục Dương (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
17,207 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
13,470 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
10,404 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
9,436 lượt xem
Tân Nhạc
9,133 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
8,575 lượt xem
Vọng Kim Lang
8,402 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
6,745 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
6,595 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,469 lượt xem
Nói Lối
6,134 lượt xem
Lý Con Sáo
4,325 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,274 lượt xem
Phụng Hoàng
4,126 lượt xem
Nam Ai
3,226 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,862 lượt xem
Thơ
2,623 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,129 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,920 lượt xem
Diễn / Nói
1,868 lượt xem