Từ Bá Tướng trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Từ Bá Tướng là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Từ Bá Tướng


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Từ Bá Tướng

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Từ Bá Tướng (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,161 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,494 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,091 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,598 lượt xem
Tân Nhạc
7,270 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,082 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,870 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,613 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,458 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,174 lượt xem
Nói Lối
4,980 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,608 lượt xem
Lý Con Sáo
3,533 lượt xem
Phụng Hoàng
3,353 lượt xem
Nam Ai
2,648 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,191 lượt xem
Thơ
2,076 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,728 lượt xem
Diễn / Nói
1,584 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,537 lượt xem