Uyên Ương Hội Vũ trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Uyên Ương Hội Vũ là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Uyên Ương Hội Vũ


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Uyên Ương Hội Vũ

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Uyên Ương Hội Vũ (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
13,267 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
10,566 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
8,128 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
7,635 lượt xem
Tân Nhạc
7,303 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
7,121 lượt xem
Vọng Kim Lang
6,912 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
5,650 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
5,502 lượt xem
Văn Thiên Tường
5,207 lượt xem
Nói Lối
4,996 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
3,621 lượt xem
Lý Con Sáo
3,560 lượt xem
Phụng Hoàng
3,368 lượt xem
Nam Ai
2,662 lượt xem
Lý Cái Mơn
2,202 lượt xem
Thơ
2,089 lượt xem
Lý Trăng Soi
1,736 lượt xem
Diễn / Nói
1,594 lượt xem
Ngựa Ô Nam
1,552 lượt xem