Vạn Huê Trường Hận trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Vạn Huê Trường Hận là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Vạn Huê Trường Hận


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Vạn Huê Trường Hận

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Vạn Huê Trường Hận (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
18,893 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
14,741 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,199 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,190 lượt xem
Tân Nhạc
9,930 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,265 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,101 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,280 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,268 lượt xem
Văn Thiên Tường
6,982 lượt xem
Nói Lối
6,612 lượt xem
Lý Con Sáo
4,729 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,550 lượt xem
Phụng Hoàng
4,396 lượt xem
Nam Ai
3,526 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,149 lượt xem
Thơ
2,968 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,326 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,103 lượt xem
Diễn / Nói
2,027 lượt xem