🔥🔥 Danh sách thí sinh vào Vòng Tuyển Chọn - Chuông Vàng Vọng Cổ 2024 🔥🔥

Võ Văn Hội Oán trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 01/10/2019 00:44
Tổng quan Ký âm

Võ Văn Hội Oán là mội thành phần trong hệ thống Cải lương Vọng cổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về bài bản này trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật bản ký âm của bài bản Võ Văn Hội Oán


Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Võ Văn Hội Oán

Thảo Luận
Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên bình luận.
Nhập Bình Luận
Hãy nhớ bình luận nội dung tôn trọng người khác và tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các tác phẩm có Võ Văn Hội Oán (0 tác phẩm)
Không tìm thấy dữ liệu.

Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
19,709 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
15,449 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
11,743 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
10,665 lượt xem
Tân Nhạc
10,473 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
9,668 lượt xem
Vọng Kim Lang
9,410 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
7,594 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
7,538 lượt xem
Văn Thiên Tường
7,232 lượt xem
Nói Lối
6,917 lượt xem
Lý Con Sáo
4,956 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
4,722 lượt xem
Phụng Hoàng
4,561 lượt xem
Nam Ai
3,691 lượt xem
Lý Cái Mơn
3,310 lượt xem
Thơ
3,130 lượt xem
Lý Trăng Soi
2,433 lượt xem
Ngựa Ô Nam
2,177 lượt xem
Lý Sâm Thương
2,109 lượt xem