Vọng Kim Lang trong cải lương vọng cổ?

Chia Sẻ 10/09/2021 23:13

Vọng Kim Lang là một bài bản, một điệu nhạc quen thuộc đối với những người yêu thích cải lương vọng cổ. Điệu nhạc này có thể được coi là phổ biến nhất trong các bài bản cải lương, vọng cổ mặc dù được đưa vào sân khấu cải lương sau những bài bản khác. Người ta thường nhắc đến vọng kim lang cùng với điệu Đoạn Khúc Lam Giang và  Phi Vân Điệp Khúc.

Nguồn gốc:
Sáng tác của Hoàng Lê cho dân ca Bài chòi Khu V. Gần đây mới đưa vào sân khấu Cải lương.

Tính chất:
Nét nhạc đẹp, mượt mà, tha thiết, hoàivọng. Có chỗ dâng trào rồi lại trở về nét êm dịu, tha thiết, lắng đọng …

Ứng dụng:
Thường dùng cho các nhân vật chính trong những lúc tâm tư có điều nhớ nhung, trăn trở, muốn giãi bày tâm sự…

Cấu trúc:
Điệu Vọng Kim Lang gồm 24 câu nhịp đôi. Song Lang được gõ ở những nhịp chính. 

Bản nhạc:

Ghi chú:
( ) Đóng ngoặc - Gõ song lang
(-) Gõ song lang ở nhịp nội
(+) Gõ song lang ở nhịp ngoại
[  ] Đàn lót, câu lót

01/ (+) (Xê) líu phán xê xàng (xê)

02/ Xề xê líu líu phan (xê) phan líu phan xê phán xang y (hò)

03/ Y xang xê phan liu phan (-) phan líu phan xê (xàng)

04/ Y hò y xê phán (hò) xê phán xê xàng (xê)

05/ Xề xê xàng xê phán (xang) xê phán xang phán xang y (hò)

06/ Xàng xề phan liu y xế phán (hò) xê phán xê xang ỳ (xang)

07/ [Xế xang xê (-) hò xê hò xê xang (ỳ)

08/ Xáng y xáng phàn liu (-) y xang xế phán (xang)

09/ Y hò y xê phán (xang)] xàng xê (xàng)

10/ Xàng phan xàng (-) phan xàng phan (líu)

11/ Hò líu liu (liu) ý liu phan xề xề (-)

12/ Ỳ xang xê (líu) líu xê líu công xê (xang)

13/ Xế xang xê phán (xang) xê phán xang xê xang y (hò)

14/ Xàng xề phan liu y xế phán (hò) xê phán xê xang ỳ (xang)

15/ Xế xang u (u) xế xáng u liu liu phan (xề)

16/ Liu u liu u xáng (xề) u xáng u liu phan (liu)

17/ [Ú liu u (-) xề u xề u liu (phạn)

18/ Liu phan líu xàng xề (-) phạn liu ú liu u xáng (liu)

19/ Liu xáng u liu xàng xề (liu)] xề xề (liu)

20/ Xề liu u (xế) xề xế xáng (u)

21/ U xế xáng (u) liu xề phan (liu)

22/ U xang xế xáng (u) xáng u liu phan liu xề phan (liu)

23/ Hò liu ý liu phan (xề) ỳ xang xê ỳ xề phan (liu)

24/ U xang xế xáng (u) xáng u liu phan liu xề phan (liu)


Cùng nghe giai điệu của điệu Vọng Kim Lang được trích từ các tác phẩm:

Giai điệu Vọng Kim Lang 01
Trích từ tác phẩm: Vọng Kim Lang Tân Nhạc
Tác giả: Chưa biết
Nghệ sỹ: Giáng Tiên


Giai điệu Vọng Kim Lang 02
Trích từ tác phẩm: Sân Ga Chỉ Có Một Người Vọng Cổ
Tác giả: Viễn Châu
Nghệ sỹ: Hồ Minh Đương


Giai điệu Vọng Kim Lang 03
Trích từ tác phẩm: Giọt Men Tình Vọng Cổ
Tác giả: Lý Bông Dừa
Nghệ sỹ: Hồ Minh Đương

Kéo xuống dưới để xem thêm các tác phẩm có Vọng Kim Lang...Nghe giai điệu
Đang cập nhật giai điệu Vọng Kim Lang

Các tác phẩm có Vọng Kim Lang (21 tác phẩm)
Avatar
Lời Vọng Cổ: Hải Bằng  ⁄  Tân Nhạc: Hồng Xương Long

Đò ơi tôi trở về đây sao cô lái bỏ sang sông cùng người khác vui vầy hôn lễ. Em ơi trăng thề còn đây lời thề năm xưa còn đó sao lòng người đổi trắng thay đen

Avatar
Lời Vọng Cổ: Hải Bằng  ⁄  Tân Nhạc: Thái Khang

Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc. Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Em ơi, em hãy trọn đi nếu vì tiền tài em bỏ quên nhân nghĩa.


Xem các bài bản khác
Vọng Cổ (Câu 1)
625 lượt xem
Trăng Thu Dạ Khúc
607 lượt xem
Tân Nhạc
605 lượt xem
Đoạn Khúc Lam Giang
603 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 6)
511 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 5)
462 lượt xem
Phi Vân Điệp Khúc
457 lượt xem
Văn Thiên Tường
424 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 2)
401 lượt xem
Nói Lối
378 lượt xem
Phụng Hoàng
377 lượt xem
Lý Con Sáo
358 lượt xem
Vọng Cổ (Câu 4)
283 lượt xem
Thơ
187 lượt xem
Lý Cái Mơn
174 lượt xem
Lý Trăng Soi
157 lượt xem
Diễn / Nói
151 lượt xem
Nam Ai
131 lượt xem
Lưu Thủy Hành Vân
130 lượt xem
Lý Tương Phùng
128 lượt xem